З 2 червня до 2 липня у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка скульптурних творів Миколи Білика “Світло. Тінь. Час”

UKR / ENG / RU

Національний музей «Київська картинна галерея» 2 червня о 17:00 представить масштабний виставковий проєкт скульптурних творів Миколи Білика під назвою “Світло. Тінь. Час”.
Експозиція зосереджує увагу на кількох наскрізних для художника темах: національної історії, до якої він звертається у пам’ятниках та станковій скульптурі; З 2 червня до 2 липня у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка скульптурних творів Миколи Білика “Світло. Тінь. Час”природи, як основи людського буття, що розкривається через людські постаті та пластичні форми; та самої скульптури – дивовижного виду мистецтва, яке вміщує у собі діапазон авторської фантазії й особливе розуміння простору, «матеріальність» художнього вислову та дивну «мінливість», де співавтором художника стає глядач, світло і час.

Скульптури Миколи Білика вже давно стали візитівкою української столиці. З­-під рук майстра з’явились на світ пам’ятники княгині Ользі з фігурами Кирила, Мефодія та Андрія Первозванного, Ярославу Мудрому біля Золотих воріт, Архангелу Михаїлу.
Микола Ількович Білик є автором численних станкових, ландшафтно-паркових та монументальних скульптур, а також графічних творів. Головними темами творчої діяльності митця є звернення до історії України, її міфології, образу жінки, сім’ї, портретів видатних діячів української науки, релігії та культури, анімалістики, екологічної тематики та інших. Його творчий доробок налічує понад 500 творів.
У творчості митця присутні й суспільно-значимі роботи, й суто ліричні композиції, змістова узагальненість і певна «просторова оповідність», де особливості скульптури розкриваються під час уважного неспішного споглядання. Що ж є об’єднуючим? Мабуть та «спільність у різноманітті», котра окреслюється суто естетичним виміром: гармонійна цілісність та рівновага, поміркованість та зваженість, відчуття матеріалу та його образних можливостей… Запрошуємо побачити на власні очі дивовижні скульптури Майстра та відчути їхню особливу енергетику!

Берегиня

Кураторка: Галина Скляренко
Проєктна група: Олена Боримська, Олександра Рижова, Олександра Кабакова, Ірина Хоменко, Анастасія Швидюк

Відкриття виставки – 2 червня о 17:00 (вхід вільний).
Виставка триватиме з 2 червня по 2 липня.
Вартість повного вхідного квитка – 200 грн (пільговий – 100 грн).
Музей приймає відвідувачів за адресою вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: (з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга); з 11 до 19 години у вівторок).

2 червня о 16:00 також відбудеться прес-тур, для акредитації на подію просимо заповнити цю форму: https://forms.gle/faoCxZFm4vP4CSBSA

Микола Білик

Микола Білик народився 20 травня 1953 р., в с. Топорівка Чернівецької обл. У 1968–1972 рр. навчався у Вижницькому художньому училищі, а в 1980 р. закінчив Львівський інститут декоративного та прикладного мистецтва. З 1980 р. живе та працює у Києві. З 1981 р. бере активну участь також і у міжнародних виставках. Персональні виставки проходили у Києві, Мюнхені, Чикаго, Вашингтоні. З 1988 р. активний учасник скульптурних симпозіумів в Україні та закордоном: у Вишгороді, Ірпені, Бучі, Києві, Тернополі, Харкові, Бурсі (Туреччина), Бейруті (Ливан).
У 1988 р. – керівник Міжнародного скульптурного симпозіуму в Ямполі. Твори скульптора зберігаються в колекціях Міністерства культури України, Музею сучасного мистецтва, Музею Чорнобиля, Львівської національної картинної галереї ім. Б. Возницького, Чернівецького та Чернігівського художніх, Черкаського краєзнавчого музеїв, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав-Хмельницький» та численних приватних збірках в Україні та закордоном.

Остання Битва

Національний музей «Київська картинна галерея», що в 2022 р. відсвяткував сторіччя з дня заснування, є одним з найстаріших та найвідоміших художніх музеїв України, колекція якого налічує понад 14 000 картин, творів на папері, скульптур та предметів декоративно-ужиткового мистецтва. Зберігаючи та популяризуючи зразки мистецтва класичного, музей водночас прагне перебувати на вістрі вимог сьогодення. У часи воєнного лихоліття організація виставок сучасного живопису та інших мистецьких акцій стала основною формою діяльності Київської картинної галереї, засобом відображення актуальних проблем через призму погляду кращих митців України.

Микола Білик Діалог, 1994, бронза (фото надані Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Микола Білик Діалог, 1994, бронза (фото надані Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Микола Білик, У пошуках істини, 2022, бронза (фото надані Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Микола Білик, У пошуках істини, 2022, бронза (фото надані Національним музеєм “Київська картинна галерея”)

Национальный музей «Киевская картинная галерея» 2 июня в 17:00 представит масштабный выставочный проект скульптурных произведений Николая Билыка под названием Свет. Тень. Время».
Экспозиция акцентирует внимание на нескольких сквозных для художника темах: национальной истории, к которой он обращается в памятниках и станковой скульптуре; природы, как основы человеческого бытия, раскрывающегося через человеческие фигуры и пластические формы; и самой скульптуры – удивительного вида искусства, вмещающего в себя диапазон авторской фантазии и особое понимание пространства, «материальность» художественного изречения и удивительную «изменчивость», где соавтором художника становится зритель, свет и время.

Скульптуры Николая Билыка уже давно стали визитной карточкой украинской столицы. Из-под рук мастера появились на свет памятники княгини Ольге с фигурами Кирилла, Мефодия и Андрея Первозванного, Ярославу Мудрому у Золотых ворот, Архангелу Михаилу.
Николай Илькович Билык – автор многочисленных станковых, ландшафтно-парковых и монументальных скульптур, а также графических произведений. Главными темами творческой деятельности художника является обращение к истории Украины, ее мифологии, образу женщины, семьи, портретов выдающихся деятелей украинской науки, религии и культуры, анималистики, экологической тематики и других. Его творческое наследие насчитывает более 500 произведений.
В творчестве художника присутствуют и общественно-значимые работы и чисто лирические композиции, содержательная обобщенность и определенная «пространственная повествовательность», где особенности скульптуры раскрываются во время внимательного неспешного созерцания. Что же объединяющее? Наверное, и «общность в разнообразии», которая определяется исключительно эстетическим измерением: гармоничная целостность и равновесие, умеренность и взвешенность, ощущение материала и его образных возможностей… Приглашаем увидеть своими глазами удивительные скульптуры Мастера и почувствовать их особую энергетику!

Куратор: Галина Скляренко
Проектная группа: Елена Боримская, Александра Рыжова, Александра Кабакова, Ирина Хоменко, Анастасия Швыдюк

Открытие выставки – 2 июня в 17:00 (вход свободный).
Выставка продлится со 2 июня по 2 июля.
Стоимость полного входного билета – 200 грн (льготный – 100 грн).
Музей принимает посетителей по адресу улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: (с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга); с 11 до 19 часов во вторник).

2 июня в 16:00 состоится пресс-тур, для аккредитации на событие просим заполнить эту форму: https://forms.gle/faoCxZFm4vP4CSBSA

Николай Билык

Николай Билык родился 20 мая 1953 г., в с. Топоровка Черновицкой обл. В 1968-1972 гг. учился в Вижницком художественном училище, а в 1980 г. окончил Львовский институт декоративного и прикладного искусства. С 1980 года живет и работает в Киеве. С 1981 г. активно участвует и в международных выставках. Персональные выставки проходили в Киеве, Мюнхене, Чикаго, Вашингтоне. С 1988 г. активный участник скульптурных симпозиумов в Украине и за границей: в Вышгороде, Ирпене, Буче, Киеве, Тернополе, Харькове, Бурсе (Турция), Бейруте (Ливан).
В 1988 г. – руководитель Международного скульптурного симпозиума в Ямполе. Произведения скульптора хранятся в коллекциях Министерства культуры Украины, Музея современного искусства, Музея Чернобыля, Львовской национальной картинной галереи им. Б. Возницкого, Черновицкого и Черниговского художественных, Черкасского краеведческого музеев, Национального историко-этнографического заповедника “Переяслав-Хмельницкий” и многочисленных частных сборниках в Украине и за рубежом.

Национальный музей «Киевская картинная галерея», который в 2022 г. отметил столетие со дня основания, является одним из старейших и известных художественных музеев Украины, коллекция которого насчитывает более 14 000 картин, произведений на бумаге, скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства. Сохраняя и популяризируя образцы классического искусства, музей одновременно стремится находиться на острие требований настоящего. Во времена военного лихолетья организация выставок современной живописи и других художественных акций стала основной формой деятельности Киевской картинной галереи, средством отражения актуальных проблем через призму взгляда лучших художников Украины.

Николай Билык Диалог, 1994, бронза (фото предоставлены Национальным музеем “Киевская картинная галерея”)

Николай Билык Диалог, 1994, бронза (фото предоставлены Национальным музеем “Киевская картинная галерея”)

Николай Билык, В поисках истины, 2022, бронза (фото предоставлены Национальным музеем “Киевская картинная галерея”)

Николай Билык, В поисках истины, 2022, бронза (фото предоставлены Национальным музеем “Киевская картинная галерея”)

The National Museum “Kyiv Art Gallery” will present a large-scale exhibition project of Mykola Bilyk’s sculptural works entitled “Light. Shadow. Time”.
The exhibition focuses on several themes that are cross-cutting for the artist: national history, which he addresses in monuments and easel sculpture; nature, as the basis of human existence, which is revealed through human figures and plastic forms; and sculpture itself – an amazing form of art that contains the range of the author’s imagination and a special understanding of space, the “materiality” of artistic expression and a strange “changeability”, where the viewer, light and time become the co-author of the artist.

Mykola Bilyk’s sculptures have long become a hallmark of the Ukrainian capital. Monuments to Princess Olga with the figures of Cyril, Methodius and Andrew the First-Called, Yaroslav the Wise at the Golden Gate, and Archangel Michael appeared from the hands of the master.
Mykola Ilkovich Bilyk is the author of numerous easel, landscape park and monumental sculptures, as well as graphic works. The main themes of the artist’s creative activity are references to the history of Ukraine, its mythology, the image of a woman, the family, portraits of outstanding figures of Ukrainian science, religion and culture, animalistics, environmental themes, and others. His creative output includes more than 500 works.
In the artist’s work, there are both socially significant works and purely lyrical compositions, meaningful generalization and a certain “spatial narration”, where the peculiarities of the sculpture are revealed during careful, unhurried contemplation. What is unifying? Perhaps that “community in diversity”, which is defined by a purely aesthetic dimension: harmonious integrity and balance, moderation and balance, a sense of the material and its imaginative possibilities… We invite you to see the amazing sculptures of the Master with your own eyes and feel their special energy!

Curator: Halyna Sklyarenko
Project group: Olena Borymska, Oleksandra Ryzhova, Oleksandra Kabakova, Iryna Khomenko, Anastasia Shvydyuk

The opening of the exhibition is on June 2 at 5:00 p.m. (admission is free).
The exhibition will last from June 2 to July 2.
The price of a full admission ticket is UAH 200 (concessional ticket – UAH 100).
The museum welcomes visitors at 9 Tereshchenkivska Street, according to the usual working hours: (from 11 a.m. to 6 p.m. (except Mondays and Thursdays); from 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesdays).

There will also be a press tour on June 2 at 4:00 p.m., for accreditation to the event, please fill out this form: https://forms.gle/faoCxZFm4vP4CSBSA

Mykola Bilyk
Mykola Bilyk was born on May 20, 1953, in the village of Toporivka, Chernivtsi region. In 1968–1972, he studied at the Vyzhnytskyi Art School, and in 1980 he graduated from the Lviv Institute of Decorative and Applied Arts. Lives and works in Kyiv since 1980. Since 1981, he has also been actively participating in international exhibitions. Personal exhibitions were held in Kyiv, Munich, Chicago, Washington. Since 1988, he has been an active participant in sculptural symposia in Ukraine and abroad: in Vyshgorod, Irpen, Bucha, Kyiv, Ternopil, Kharkiv, Bursa (Turkey), Beirut (Lebanon).
In 1988, he was the head of the International Sculpture Symposium in Yampol. The sculptor’s works are kept in the collections of the Ministry of Culture of Ukraine, the Museum of Modern Art, the Chernobyl Museum, and the Lviv National Art Gallery. B. Voznytskyi, Chernivtsi and Chernihiv art museums, Cherkasy local history museums, the National Historical and Ethnographic Reserve “Pereyaslav-Khmelnytskyi” and numerous private collections in Ukraine and abroad.

The National Museum “Kyiv Art Gallery”, which celebrated its centenary in 2022, is one of the oldest and most famous art museums of Ukraine, whose collection includes more than 14,000 paintings, works on paper, sculptures and objects of decorative and applied art. While preserving and popularizing examples of classical art, the museum at the same time strives to be at the cutting edge of today’s requirements. During the time of war, the organization of exhibitions of modern painting and other art events became the main form of activity of the Kyiv Art Gallery, a means of reflecting current problems through the prism of the best artists of Ukraine.

Mykola Bilyk Dialogue, 1994, bronze (photo courtesy of the National Museum

Mykola Bilyk Dialogue, 1994, bronze (photo courtesy of the National Museum “Kyiv Art Gallery”)

Mykola Bilyk, In search of truth, 2022, bronze (photo courtesy of the National Museum

Mykola Bilyk, In search of truth, 2022, bronze (photo courtesy of the National Museum “Kyiv Art Gallery”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>