З 28 до 30 вересня в МВЦ відбудеться 35-та виставка творчості та креативного хобі HANDMADE-Expo

UKR / ENG / RU

35-та виставка HANDMADE-Expo, 28-30 вересня 2023, Міжнародний виставковий центр, Київ

Виставка творчості та креативного хобі HANDMADE-Expo повертається у вересні!
Нарешті ми знову зустрінемось, обіймемо один одного, підтримаємо, підбадьоримо та поділимося новими творчими доробками, що втілився в руках майстрів не дивлячись чи всупереч важким З 28 до 30 вересня в МВЦ відбудеться 35-та виставка творчості та креативного хобі HANDMADE-Expoчасам для всіх українців. Отож надихаємось творчістю майстрів, поповняємо запаси матеріалів для рукоділля, знаходимо нових творців і просто однодумців, захоплених новими ідеями та бізнесами.
На виставці HANDMADE-Expo Вас очікують:

 • товари для рукоділля та хобі
 • тканини та фурнітура
 • матеріали для дитячої творчості, іграшки
 • алея дизайнерів
 • оригінальний декор для дому
 • авторські роботи майстрів
 • етноодяг, аксесуари
 • подарунки ручної роботи
 • майстер-класи для дітей і дорослих

HANDMADE-Expo 20 років об’єднує на своєму виставковому майданчику виробників і дистриб’юторів товарів для рукоділля, творчого хобі, дитячої творчості та художніх матеріалів.

Постійне ефективне співробітництво з лідерами ринку art&hobby і успішну участь компаній, які розпочинають свій бізнес, демонструють зростання популярності цієї сфери в Україні.
HANDMADE-Expo це можливість вийти на український ринок товарів для рукоділля і творчості, значно збільшити продажі, презентувати свою продукцію за короткий термін максимальній кількості зацікавленої аудиторії.

Особливістю продажу і покупки рукотворних робіт, на думку відвідувачів виставки, є тактильне сприйняття покупки і живе спілкування з майстром. А можливість діалогу з покупцем дає автору миттєвий зворотний зв’язок і відгук на свій продукт.
Речі, представлені в експозиції авторських та дизайнерських виробів створені майстрами, для яких виставка це реальна можливість демонстрації і продажу своїх робіт поціновувачам ексклюзивних речей, представникам сувенірного бізнесу, інтернет-майданчиків і роздрібних магазинів.
HANDMADE-Expo для відвідувачів є унікальним майданчиком, що представляє весь спектр товарів для рукоділля та творчості українського і зарубіжного виробництва, які можна придбати як оптом, так і вроздріб.

Чекаємо на виставці HANDMADE¬-Expo Осінь-2023, 28-30 вересня у МВЦ на метро Лівобережній, Броварський проспект 15, Київ.
www.handmade-expo.com.ua

Часи роботи:
28 вересня – 10:00-19:00
29 вересня – 10:00-19:00
30 вересня – 10:00-18:00

35-я выставка HANDMADE-Expo, 28-30 сентября 2023 г., Международный выставочный центр, Киев

Выставка творчества и креативного хобби HANDMADE-Expo возвращается в сентябре!
Наконец-то мы снова встретимся, обнимем друг друга, поддержим, подбодрим и поделимся новыми творческими наработками, что воплотился в руках мастеров, несмотря на тяжелые времена для всех украинцев. Так что вдохновляемся творчеством мастеров, пополняем запасы материалов для рукоделия, находим новых творцов и просто единомышленников, увлеченных новыми идеями и бизнесами.
На выставке HANDMADE-Expo Вас ожидают:

 • товары для рукоделия и хобби
 • ткани и фурнитура
 • материалы для детского творчества, игрушки
 • аллея дизайнеров
 • оригинальный декор для дома
 • авторские работы мастеров
 • этноодежда, аксессуары
 • подарки ручной работы
 • мастер-классы для детей и взрослых

HANDMADE-Expo 20 лет объединяет на своей выставочной площадке производителей и дистрибьюторов товаров для рукоделия, творческого хобби, детского творчества и художественных материалов.

Постоянное эффективное сотрудничество с лидерами рынка art&hobby и успешное участие компаний, начинающих свой бизнес, демонстрируют рост популярности этой сферы в Украине.
HANDMADE-Expo – это возможность выйти на украинский рынок товаров для рукоделия и творчества, значительно увеличить продажи, презентовать свою продукцию за короткий срок максимальному количеству заинтересованной аудитории.

Особенностью продаж и покупки рукотворных работ, по мнению посетителей выставки, является тактильное восприятие покупки и живое общение с мастером. А возможность диалога с покупателем дает автору мгновенную обратную связь и отклик на свой продукт.
Вещи, представленные в экспозиции авторских и дизайнерских изделий, созданы мастерами, для которых выставка это реальная возможность демонстрации и продажи своих работ ценителям эксклюзивных вещей, представителям сувенирного бизнеса, интернет-площадок и розничных магазинов.
HANDMADE-Expo для посетителей является уникальной площадкой, представляющей весь спектр товаров для рукоделия и творчества украинского и зарубежного производства, которые можно приобрести как оптом, так и по частям.

Ждем на выставке HANDMADE-Expo Осень-2023, 28-30 сентября в МВЦ на метро Левобережной, Броварской проспект 15, Киев.
www.handmade-expo.com.ua

Время работы:
28 сентября – 10:00-19:00
29 сентября – 10:00-19:00
30 сентября – 10:00-18:00

The 35th exhibition HANDMADE-Expo, September 28-30, 2023, International Exhibition Center, Kyiv

Exhibition of creativity and creative hobby HANDMADE-Expo returns in September!
Finally, we will meet again, hug each other, support, encourage and share new creative works that were embodied in the hands of masters despite or in spite of difficult times for all Ukrainians. Therefore, we are inspired by the creativity of masters, we replenish the stocks of materials for needlework, we find new creators and just like-minded people, enthusiastic about new ideas and businesses.
At the HANDMADE-Expo exhibition you will find:

 • handicraft and hobby goods
 • fabrics and accessories
 • materials for children’s creativity, toys
 • alley of designers
 • original home decor
 • author’s works of masters
 • ethnic clothing, accessories
 • handmade gifts
 • master classes for children and adults

For 20 years, HANDMADE-Expo has been bringing together manufacturers and distributors of goods for needlework, creative hobbies, children’s creativity and art materials at its exhibition site.

Constant effective cooperation with the leaders of the art & hobby market and the successful participation of companies starting their business demonstrate the growing popularity of this field in Ukraine.
HANDMADE-Expo is an opportunity to enter the Ukrainian market of goods for needlework and creativity, significantly increase sales, present your products in a short period of time to the maximum number of interested audiences.

The peculiarity of the sale and purchase of handmade works, according to the visitors of the exhibition, is the tactile perception of the purchase and live communication with the master. And the possibility of dialogue with the buyer gives the author instant feedback and feedback on his product.
The items presented in the exposition of author’s and designer products are created by masters, for whom the exhibition is a real opportunity to demonstrate and sell their works to connoisseurs of exclusive things, representatives of the souvenir business, online sites and retail stores.
HANDMADE-Expo is a unique platform for visitors, presenting the entire range of products for handicrafts and creativity of Ukrainian and foreign production, which can be purchased both wholesale and retail.

We are waiting for you at the exhibition HANDMADE¬-Expo Autumn-2023, September 28-30 at the International Trade Center on the Livoberezhny metro station, 15 Brovarskiy prospect, Kyiv.
www.handmade-expo.com.ua

Hours of operation:
September 28 – 10:00-19:00
September 29 – 10:00-19:00
September 30 – 10:00-18:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>