З 24 травня до 25 червня у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка сучасного художника Владислава Шерешевського «Київська перепічка»

UKR / ENG / RU

Виставка, яку неможливо пропустити: «Київська перепічка»
Владислава Шерешевського у стінах Національного музею «Київська картинна галерея»

З 24 травня до 25 червня у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка сучасного художника Владислава Шерешевського «Київська перепічка»Національний музей «Київська картинна галерея» представляє новий довгоочікуваний виставковий проєкт відомого сучасного художника Владислава Шерешевського під провокативною назвою «Київська перепічка»! В проєкті представлені твори, що відображають оригінальне ставлення митця до непростого сьогодення, а також образно відтворюють поняття та символи, які у свідомості кожного з нас асоціюються з Україною. Виставка триватиме з 24 травня по 25 червня. Відкриття відбудеться 24 травня о 17:00 (вхід вільний).

Владислав Шерешевський – знаний український живописець і графік, головним творчим спрямуванням якого є «мистецькі жарти». За це художник навіть отримав негласне звання «enfant terrible» (фр. – жахлива дитина) українського сучасного арту. Вміння митця бачити звичні речі із зовсім неочікуваних ракурсів нікого не залишає байдужим, а теми, що висвітлюються ним у картинах, напрочуд актуальні, подекуди навіть гострі. На противагу такому вільнодумству у змісті творів, Владислав Шерешевський постає перед глядачем вдумливим та віртуозним майстром живопису, головними особливостями творчості якого є великі мазки, фактурність і копіткість в опрацюванні деталей, складний вібруючий колорит.
На виставці ви побачите різноплановий доробок, створений художником протягом останніх років, зокрема цикл картин, написаних під час спроби захоплення Києва, центральною з яких є «Київська перепічка», на честь якої і отримала свою назву виставка. Дотепні провокативні ремінісценції і метафори в експозиції перемежовуються із проникливими, дещо гротескними портретами бійців, які щодня дивляться в обличчя смерті, та їхніх матерів, що вже ніколи не дочекаються… Та Владислав Шерешевський закликає не бути занадто серйозними, адже, як говорив Оскар Уайльд: «Світ завжди сміявся над власними трагедіями, адже лише таким способом він міг переносити їх». Художник почастує гостей домашнім салом та борщем із пампушками, що на полотнах митця подекуди виглядають навіть апетитнішими за реальний прототип. Саму душу речей бачить художник у буденних традиційних стравах, що водночас стають для нього приводом для цікавих живописних експериментів.
У ці темні часи так необхідні світлі люди. Чим страшніше сьогодення, тим більше нам бракує простої радості. Запрошуємо до діалогу із творами Владислава Шерешевського, що дасть вам можливість віднайти цю радість всередині себе, піднятися над проблемами та разом із автором посміятись їм прямо в обличчя!

Кураторка: Анастасія Швидюк
Проєктна група: Олена Боримська, Олександра Рижова, Олександра Кабакова

#KNAG_perepichka

Владислав Шерешевський – відомий сучасний український живописець і графік. Закінчив Київський державний художній інститут (1991), де педагогами з фаху були видатні художники, зокрема В. Зарецький. Роботи митця вирізняються багатожанровістю та різноманітні за стилем, створені не лише в реалістичній традиції, але також і в естетиці примітивізму, гротеску, постмодерністської іронії, неопопарту. Твори В. Шерешевського прикрашають музейні збірки та приватні колекції США, Ізраїлю, Греції, Швеції, Італії, Польщі, Німеччини, України та інших країн світу.

Національний музей «Київська картинна галерея», що у 2022 році відсвяткував сторіччя з дня заснування, є одним з найстаріших та найвідоміших художніх музеїв України, колекція якого налічує понад 14 000 картин, творів на папері, скульптур та предметів декоративно-ужиткового мистецтва. Зберігаючи та популяризуючи зразки мистецтва класичного, музей водночас прагне перебувати на вістрі вимог сьогодення. У часи воєнного лихоліття організація виставок сучасного живопису та інших мистецьких акцій стала основною формою діяльності Київської картинної галереї, засобом відображення актуальних проблем через призму погляду кращих митців України.

Відкриття виставки – 24 травня о 17:00 (вхід вільний).
24 травня о 16:00 також відбудеться прес-тур, для акредитації на подію просимо заповнити цю форму: https://forms.gle/8ekDdjG2xaZ4VTBZ6
Виставка триватиме з 24 травня по 25 червня.
Вартість повного вхідного квитка – 200 грн (пільговий – 100 грн).
Музей приймає відвідувачів за адресою вулиця Терещенківська, 9, за звичним графіком роботи: (з 11 до 18 години (крім понеділка та четверга); з 11 до 19 години у вівторок).

Владислав Шерешевський Київська перепічка, 2023 Полотно, олія

Владислав Шерешевський
Київська перепічка, 2023
Полотно, олія

Часом катаклізми прочищають голову не гірше психотерапевтів зі стажем. І вже не такими масштабними видаються повсякденні проблеми, втрачає свій непорушний авторитет те, що раніше здавалося таким значущим. Натомість оновлюється, стаючи до болі яскравим, сприйняття простих речей, таких як м’яке світло вранішнього сонця, тепло від погляду рідних очей, смак улюбленої кави у парку… І, зрештою, в цих надзвичайних умовах найбільшою і єдиною цінністю стає момент теперішній: втрачаючи – знаходимо! Немов саме це відчував художник Владислав Шерешевський, вперше в житті куштуючи гарячу київську перепічку під звуки ракетних обстрілів в закладі, який щойно відновив роботу. Так чи інакше, але ці переживання згодом знайшли своє відображення в творі «Київська перепічка» (2023), який прикрасив афішу виставки. Миттєве враження вилилося в образ маленького замурзаного хлопчика з пиріжком в руці, у шапці з логотипом «Найк» (Ніка (грец. Nike – перемога) – в грецькій міфології богиня перемоги), із поглядом, спрямованим в небо, де «Калібри» та «Іскандери» раптом перетворилися на зображення ракет з дитячих шпалер.

Кидок через себе

Владислав Шерешевський
Кидок через себе, 2023
Полотно, олія

Твір «Кидок через себе» (2023) представляє влучну живописну метафору художника на головну проблему сьогодення, а саме – російсько-українське протистояння. Образи двох бійців, що зображені в найнапруженішому моменті поєдинку, уособлюють дві країни на піку збройного конфлікту. Україна за сюжетом полотна має намір перекинути Росію через себе, однак В. Шерешевський зобразив саме ту мить, коли ще невідомо на чию користь буде результат цього бойового прийому.

выставочный проект известного современного художника Владислава Шерешевского под провокационным названием «Киевская лепешка»

Национальный музей «Киевская картинная галерея» представляет новый долгожданный выставочный проект известного современного художника Владислава Шерешевского под провокационным названием «Киевская лепешка»! В проекте представлены произведения, отражающие оригинальное отношение художника к непростому настоящему, а также образно воспроизводящие понятия и символы, которые в сознании каждого из нас ассоциируются с Украиной. Выставка продлится с 24 мая по 25 июня. Открытие состоится 24 мая в 17:00 (вход свободный).

Владислав Шерешевский – известный украинский живописец и график, главным творческим направлением которого являются «художественные шутки». За это художник даже получил негласное звание enfant terrible (фр. – ужасный ребенок) украинского современного арта. Умение художника видеть привычные вещи из совершенно неожиданных ракурсов никого не оставляет равнодушным, а освещаемые им в картинах темы удивительно актуальны, иногда даже острые. В противоположность такому свободомыслию в содержании произведений Владислав Шерешевский предстает перед зрителем вдумчивым и виртуозным мастером живописи, главными особенностями творчества которого являются большие мазки, фактурность и кропотливость в проработке деталей, сложный вибрирующий колорит.
На выставке вы увидите разноплановое наследие, созданное художником на протяжении последних лет, в частности цикл картин, написанных при попытке захвата Киева, центральной из которых является «Киевская лепешка», в честь которой и получила свое название выставка. Остроумные провокативные реминисценции и метафоры в экспозиции перемежаются с проницательными, несколько гротескными портретами бойцов, ежедневно смотрящих в лицо смерти, и их матерей, которые уже никогда не дождутся… Но Владислав Шерешевский призывает не быть слишком серьезными, ведь, как говорил Оскар Мир всегда смеялся над собственными трагедиями, ведь только таким способом он мог переносить их». Художник угостит гостей домашним салом и борщом с пышками, которые на полотнах художника иногда выглядят даже более аппетитными, чем реальный прототип. Самую душу вещей видит художник в будничных традиционных блюдах, которые в то же время становятся для него поводом для интересных живописных экспериментов.
В эти темные времена так необходимы светлые люди. Чем страшнее настоящее, тем больше нам не хватает простой радости. Приглашаем к диалогу с произведениями Владислава Шерешевского, что позволит вам найти эту радость внутри себя, подняться над проблемами и вместе с автором посмеяться им прямо в лицо!

Кураторша: Анастасия Швыдюк
Проектная группа: Елена Боримская, Александра Рыжова, Александра Кабакова

#KNAG_perepichka

Владислав Шерешевский – известный современный украинский живописец и график. Окончил Киевский государственный художественный институт (1991), где педагогами по специальности были выдающиеся художники, в частности, В. Зарецкий. Работы художника отличаются многожанровостью и разнообразными по стилю, созданы не только в реалистической традиции, но также и в эстетике примитивизма, гротеска, постмодернистской иронии, неопопарта. Произведения Шерешевского украшают музейные сборники и частные коллекции США, Израиля, Греции, Швеции, Италии, Польши, Германии, Украины и других стран мира.
Национальный музей «Киевская картинная галерея», который в 2022 году отметил столетие со дня основания, является одним из старейших и известных художественных музеев Украины, коллекция которого насчитывает более 14 000 картин, произведений на бумаге, скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства. Сохраняя и популяризируя образцы классического искусства, музей одновременно стремится находиться на острие требований настоящего. Во времена военного лихолетья организация выставок современной живописи и других художественных акций стала основной формой деятельности Киевской картинной галереи, средством отображения актуальных проблем через призму лучших художников Украины.

Открытие выставки – 24 мая в 17:00 (вход свободный).
24 мая в 16.00 также состоится пресс-тур, для аккредитации на событие просим заполнить эту форму: https://forms.gle/8ekDdjG2xaZ4VTBZ6
Выставка продлится с 24 мая по 25 июня.
Стоимость полного входного билета – 200 грн (льготный – 100 грн).
Музей принимает посетителей по адресу улица Терещенковская, 9, по привычному графику работы: (с 11 до 18 часов (кроме понедельника и четверга); с 11 до 19 часов во вторник).

Порой катаклизмы прочищают голову не хуже психотерапевтов со стажем. И уже не столь масштабными кажутся повседневные проблемы, теряет свой незыблемый авторитет то, что раньше казалось таким значимым. В то же время обновляется, становясь до боли ярким, восприятие простых вещей, таких как мягкий свет восходящего солнца, тепло от взгляда родных глаз, вкус любимого кофе в парке… И, наконец, в этих чрезвычайных условиях наибольшей и единственной ценностью становится момент настоящий: теряя – находим! Как будто именно это чувствовал художник Владислав Шерешевский, впервые в жизни отведав горячую киевскую лепешку под звуки ракетных обстрелов в заведении, которое только что возобновило работу. Так или иначе, но эти переживания впоследствии нашли свое отражение в произведении «Киевская лепешка» (2023), украсившем афишу выставки. Мгновенное впечатление вылилось в образ маленького чумазого мальчика с пирожком в руке, в шапке с логотипом «Найк» (Ника (греч. Nike – победа) – в греческой мифологии богиня победы), со взглядом, направленным в небо, где «Калибри» Искандеры» вдруг превратились в изображение ракет из детских обоев.

Произведение «Бросок через себя» (2023) представляет меткую живописную метафору художника на главную проблему настоящего, а именно – российско-украинское противостояние. Образы двух бойцов, изображенные в самом напряженном моменте поединка, олицетворяют две страны на пике вооруженного конфликта. Украина по сюжету полотна намерена перебросить Россию через себя, однако В. Шерешевский изобразил именно тот момент, когда еще неизвестно, в чью пользу будет результат этого боевого приема.

Unmissable exhibition: “Kyiv Perepichka”
Vladyslav Shereshevsky in the walls of the National Museum “Kyiv Art Gallery”

The National Museum “Kyiv Art Gallery” presents a new long-awaited exhibition project of the famous contemporary artist Vladyslav Shereshevsky under the provocative name “Kyiv Perepichka”! The project presents works that reflect the artist’s original attitude to the difficult present, as well as figuratively reproduce concepts and symbols that are associated with Ukraine in the minds of each of us. The exhibition will last from May 24 to June 25. The opening will take place on May 24 at 5:00 p.m. (admission is free).

Vladyslav Shereshevskyi is a well-known Ukrainian painter and graphic designer, whose main creative direction is “artistic jokes”. For this, the artist even received the unofficial title of “enfant terrible” (fr. – terrible child) of Ukrainian modern art. The artist’s ability to see ordinary things from completely unexpected angles does not leave anyone indifferent, and the topics highlighted by him in his paintings are surprisingly relevant, sometimes even acute. In contrast to such free-thinking in the content of the works, Vladyslav Shereshevskyi appears to the viewer as a thoughtful and virtuoso master of painting, the main features of whose work are large strokes, texture and painstaking processing of details, complex vibrating color.
At the exhibition, you will see a variety of works created by the artist in recent years, in particular, a series of paintings painted during the attempt to seize Kyiv, the central of which is “Kyiv Perepichka”, in honor of which the exhibition got its name. Witty provocative reminiscences and metaphors in the exhibition are interspersed with insightful, somewhat grotesque portraits of soldiers who face death every day, and their mothers who will never wait… But Vladyslav Shereshevsky urges not to be too serious, because, as Oscar Wilde said: ” The world always laughed at its own tragedies, because it was the only way it could bear them.” The artist will treat the guests to homemade lard and borscht with donuts, which on the canvases of the artist sometimes look even more appetizing than the real prototype. The artist sees the very soul of things in everyday traditional dishes, which at the same time become for him an occasion for interesting painting experiments.
Bright people are so needed in these dark times. The scarier the present, the more we lack simple joy. We invite you to a dialogue with the works of Vladyslav Shereshevsky, which will give you the opportunity to find this joy within yourself, rise above problems and, together with the author, laugh at them right in the face!

Curator: Anastasia Shvydyuk
Project group: Olena Borymska, Oleksandra Ryzhova, Oleksandra Kabakov

#KNAG_perepichka

Vladyslav Shereshevskyi is a famous modern Ukrainian painter and graphic artist. He graduated from the Kyiv State Art Institute (1991), where prominent artists, including V. Zaretskyi, were teachers in the field. The artist’s works are multi-genre and diverse in style, created not only in the realist tradition, but also in the aesthetics of primitivism, grotesque, postmodern irony, and neo-popart. The works of V. Shereshevsky decorate museum collections and private collections of the USA, Israel, Greece, Sweden, Italy, Poland, Germany, Ukraine and other countries of the world.
The National Museum “Kyiv Art Gallery”, which celebrated its centenary in 2022, is one of the oldest and most famous art museums of Ukraine, whose collection includes more than 14,000 paintings, works on paper, sculptures and objects of decorative and applied art. While preserving and popularizing examples of classical art, the museum at the same time strives to be at the cutting edge of today’s requirements. During the time of war, the organization of exhibitions of modern painting and other art events became the main form of activity of the Kyiv Art Gallery, a means of reflecting current problems through the prism of the best artists of Ukraine.

The opening of the exhibition is on May 24 at 5:00 p.m. (admission is free).
A press tour will also take place on May 24 at 4:00 p.m., for accreditation to the event, please fill out this form: https://forms.gle/8ekDdjG2xaZ4VTBZ6
The exhibition will last from May 24 to June 25.
The price of a full admission ticket is UAH 200 (concessional ticket – UAH 100).
The museum welcomes visitors at 9 Tereshchenkivska Street, according to the usual working hours: (from 11 a.m. to 6 p.m. (except Mondays and Thursdays); from 11 a.m. to 7 p.m. on Tuesdays).

Sometimes cataclysms clear the head no worse than experienced psychotherapists. And everyday problems no longer seem so large-scale, what used to seem so significant loses its unbreakable authority. Instead, it is renewed, becoming painfully vivid, the perception of simple things, such as the soft light of the morning sun, the warmth of the eyes of relatives, the taste of your favorite coffee in the park… And, in the end, in these extraordinary conditions, the greatest and only value becomes the present moment: losing – we find it! As if this is exactly what the artist Vladyslav Shereshevsky felt, for the first time in his life, tasting hot Kyiv pastries to the sounds of rocket fire in an institution that had just resumed work. One way or another, these experiences were later reflected in the work “Kyiv Pastry” (2023), which decorated the poster of the exhibition. The immediate impression was the image of a small, grimy boy with a pie in his hand, wearing a cap with the Nike logo (Nika (Greek: Nike – victory) – in Greek mythology, the goddess of victory), with his gaze directed to the sky, where “Calibres” and ” Iskanders” suddenly turned into images of rockets from children’s wallpapers.

The work “Throwing through oneself” (2023) represents the artist’s apt pictorial metaphor for the main problem of today, namely the Russian-Ukrainian confrontation. The images of the two fighters, depicted in the most intense moment of the fight, personify the two countries at the peak of the armed conflict. According to the plot of the canvas, Ukraine intends to overturn Russia over itself, but V. Shereshevsky depicted the exact moment when it is not yet known in whose favor the result of this military technique will be.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>